Index

Wegwijzer WVC

Hoofdstuk 2 Praktische informatie voor ouder(s) / verzorger(s)

2.1 Website

Op onze website www.wateringseveldcollege.nl vindt u alle belangrijke en handige informatie over onze school, zoals informatie over onze organisatie, ons onderwijs en bijvoorbeeld de afspraken en aanvraagformulieren over verlof en absentie. Naast onze website hebben we ook een facebookpagina en instagrampagina waar leuke updates over de school worden geplaatst.

2.2 Magister

Alle belangrijke informatie over de studie van de leerling is terug te vinden in de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister (https://sgdenhaag.magister.net). In Magister kunt u bijvoorbeeld alle cijfers van uw kind terugvinden en de planners en toetsen van ieder vak terugvinden.

Via Magister worden er ook berichten verstuurd naar zowel het kind als naar de ouders. Deze berichten worden verstuurd via het e-mailadres [email protected]. Het gaat dan om bijvoorbeeld nieuwsbrieven van school of meldingen zoals absent ongeoorloofd (AO). U kunt verder tevens het lesrooster raadplegen in Magister. Onder het kopje dagrooster ziet u ook direct de laatste wijzigingen.

De gebruikte afkortingen in Magister
AOAbsent Ongeoorloofd
ZKZiek
TOTe Laat ongeoorloofd
MDMedisch (dokter, tandarts, etc)
TGTe Laat geoorloofd
RVReligieuze verplichting
SESchorsing extern
SISchorsing intern
OTOngeoorloofd afwezig bij toets
ZTAfw. door ziekte bij toets
AAAbsent ongeoorl. afgehandeld
EXExtern onderwijs
NSNiet op orde van spullen
BVBoeken vergeten
EPElders present
GBGeblesseerd
HVHuiswerk vergeten
MSMaatschappelijke stage
PRPresentie
PVPasje vergeten
USUitgestuurd
VLVerlof
VRVrijstelling
GVGymkleding vergeten

2.3 Ziek melden

Is de leerling ziek, dan moet de leerling door de ouders vóór aanvang van de les via Magister ziek worden gemeld. Als de leerling weer terug komt op school moet een betermeldkaart worden ingeleverd in lokaal 1.30 of bij het servicepunt. Deze betermeldkaart is te downloaden via de website of te halen in lokaal 1.30 of bij het servicepunt en dient ingevuld en ondertekend te worden door de ouders/verzorgers. In Magister is te zien of de ziekmelding goed is doorgevoerd door de melding ZK/ZO bij afwezigheid. Staat er AO (absent ongeoorloofd) dan is de ziekmelding niet verwerkt en raden wij aan om nogmaals in Magister de ziekmelding aan te geven.

2.4 Medische afspraak

Wanneer de leerling een medische afspraak heeft, bij de dokter of tandarts bijvoorbeeld, dan dient u van tevoren een absentiekaart (te downloaden via de website of op te halen in lokaal 1.30 of het servicepunt) in te vullen. Deze kaart moet ingeleverd worden bij mw. De Niet in lokaal 1.30 of bij de medewerker van het servicepunt Probeer echter altijd medische afspraken buiten schooltijd te plannen! In Magister staat er bij verwerkte medische afspraken de afkorting (MD) ter bevestiging.

2.5 Kortdurend verlof

Kortdurend verlof is verlof van maximaal één dag. Er kan bijvoorbeeld kortdurend verlof worden aangevraagd voor een bruiloft of jubileum. Aanvragen hiervoor moeten minimaal een week van tevoren worden aangevraagd via de absentiekaart. Indien de verlofaanvraag gaat om een begrafenis/crematie, bruiloft of bijzonder feest, dan dient een kopie van de uitnodiging toegevoegd te worden aan de aanvraag. 

2.6 Bijzonder verlof

Bijzonder verlof is verlof voor maximaal tien dagen en wordt uitsluitend door de rector toegekend. Bijzonder verlof kan alleen worden aangevraagd indien er sprake is van ‘Gewichtige omstandigheden’, ‘Aard van beroep van ouders/verzorgers’ of ‘Noodzakelijk bezoek buitenland’. Op de website worden onder de rubriek ‘bijzonder verlof‘ de voorwaarden en aanvraag van bijzonder verlof nader toegelicht. Ongeoorloofde afwezigheid moet door ons worden gemeld aan de leerplichtambtenaar.

2.7 De mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers en leerling over schoolzaken en is het best te bereiken via email. Als dat niet lukt dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 070 308 98 87.

2.8 Ouderraad

De ouderraad van het WVC bestaat uit een groep gemotiveerde ouders die regelmatig vergadert met de rector. De leden van de ouderraad zetten zich in om de doelstellingen van de school te helpen realiseren. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van het contact tussen school en ouders en treedt de ouderraad op als klankbord voor ouders en kinderen. De ouderraad is per e-mail te bereiken op: [email protected]