Index

Wegwijzer WVC

Hoofdstuk 3 Praktische informatie voor leerlingen

3.1 Lestijden

Op het Wateringse Veld  College beginnen de lessen om 08.45 uur. Elk lesuur duurt 45 minuten. Na iedere 45 minuten, dus na ieder lesuur, gaat er een bel. Na de pauzes gaan er twee bellen. Het is belangrijk dat je voor de tweede bel in de klas bent. Lukt dat niet, dan ben je te laat en haal je een te-laat-briefje met je schoolpas bij het servicepunt.

Lestijden
LesuurStarttijdEindtijd
108.45u09.30u
209.30u10.15u
1e pauze10.15u10.30u
310.30u11.15u
411.15u12.00u
2e pauze12.00u12.30u
512.30u13.15u
613.15u14.00u
3e pauze14.00u14.15u
714.15u15.00u
815.00u15.45u
915.45u16.30u

3.2 Toegang tot school

Het schoolgebouw is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Toegang tot het schoolgebouw voor de start van de lessen vanaf 8.40. Als je na je lessen door wilt werken dan doe je dat onder toezicht van een medewerker.

3.3 Magister, Teams en rooster

In Magister staat jouw rooster, kun je jezelf inschrijven voor specifieke activiteiten, berichten sturen naar je mentor, docenten en andere schoolmedewerkers en kun je al je cijfers inzien.

De roosterwijzigingen worden dagelijks op de monitor in de school getoond. Kijk direct op de monitor als je de school binnenkomt. In je agenda in Magister zie je direct de laatste wijzigingen van de dag vaak rond 7:30 verschijnen. Kijk hier iedere ochtend dus even naar, voordat je naar school vertrekt. 

Teams gebruiken we om online lessen te verzorgen en met de klassen te communiceren in bijvoorbeeld de chatfunctie. Je krijgt een inlog voor op de computers op school en dit is direct ook je inlog voor Teams en je e-mail omgeving.

3.4 Kantine

We hebben een catering in de school die tijdens de pauzes  eten en drinken verkoopt in de kantine. Al het eten is Halal en voldoet aan de eisen van een gezonde kantine. Tijdens de pauze blijf je in school of op het schoolplein, tenzij je buiten gym hebt.

3.5 Vakanties 2022/2023

Herfstvakantie24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart
Meivakantie24 april t/m 5 mei
Zomervakantie10 juli t/m 18 augustus

3.6 Vrije dagen

Overige vrije dagen
Goede vrijdag7 april 2023
Pasen9 en 10 april 2023
Hemelvaart18 en 19 mei 2023
Pinksteren28 en 29 mei 2023

3.7 Studiedagen (leerlingen lesvrij)

 • 22 augustus 2022
 • 31 oktober 2022
 • 9 januari 2023
 • 22 maart 2023
 • 21 april 2023

3.8 Toetsweken

In een schooljaar zijn vier toetsweken. Je hebt in de toetsweken minder gewone lessen en je maakt elke dag één of twee toetsen. In deze weken kun je geen medische afspraken plannen. Gedurende de rest van het schooljaar zullen voor de verschillende vakken tussendoor toetsen en SO’s worden afgenomen. De docenten zetten deze toetsen en SO’s in Magister, zodat jij weet wanneer je voor welk vak moet leren.

 • Toetsweek 1  13 t/m 19 oktober 2022, de toetsweek begint voor de 2e klassen op maandag 10 oktober
 • Toetsweek 2  15 t/m 21 december 2022
 • Toetsweek 3  23 t/m 29 maart 2023 
 • Toetsweek 4  19 t/m 23 juni 2023

3.9 Inhalen van toetsen

Als je een toets met een geldige reden hebt gemist, moet je die zo snel mogelijk inhalen. Zodra je les hebt met de betreffende vakdocent, maak je een afspraak voor een inhaalmoment. Het inhalen van een SO regel je ook met je vakdocent. Vaak haal je SO’s de eerstvolgende les in. Als een vakdocent de toetsen al heeft nagekeken en jij hebt hem nog niet gemaakt, zal in Magister een 1,2 staan op de plek van het cijfer. Een 1,2 betekent dat je je toets nog in mag halen. Wordt dit cijfer een 1,0, dan staat je cijfer vast en is er geen mogelijkheid tot inhalen meer.  Gemiste toetsen in de toetsweek worden op een centraal inhaalmoment ingehaald. Hiervoor meld je je aan bij de leerlingcoördinator met een formulier. Het is voor iedereen fijner wanneer je geen toetsen mist!

3.10 De mentor

Jouw mentor is misschien wel de belangrijkste persoon voor jou op school. De mentor houdt goed zicht op hoe het met je gaat en helpt je waar nodig. Ook is de mentor degene die contact onderhoudt met thuis. Je kunt je mentor bereiken via mail, telefoonnummer 070 308 98 87 of door een berichtje te sturen via Magister of Teams.

Een overzicht van de mentoren met hun e-mailadressen vind je hier: Mentoren overzicht met e-mail

3.11 Leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinator begeleidt de mentoren en de leerlingen uit zijn of haar afdeling. Wanneer je een verlofaanvraag doet, meld je je altijd bij een leerlingcoördinator. Voor al je vragen over Magister en je codes kun je ook bij de leerlingcoördinator van jouw afdeling terecht.

Leerlingcoördinator brugklas

mevr. A. Pijlman
[email protected]

Leerlingcoördinator havo en vwo bovenbouw

Dhr. P. Snijder
[email protected]

Leerlingcoördinator mavo + havo/vwo onderbouw

Mevr. A. van Eekelen
[email protected]

Leerlingcoördinator TTO

Dhr. M. Martinus
[email protected]

3.12 Coördinator Passend Onderwijs

Sommige leerlingen hebben (tijdelijk) aanpassingen of extra hulp nodig, naast de basisondersteuning. De coördinator passend onderwijs onderzoekt de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. Samen met de leerling, ouders/verzorgers, de mentor, de leerlingcoördinator en soms de teamleider, zoekt de CPO hoe iedere leerling het beste begeleid kan worden bij ons op school. Soms bieden wij die begeleiding zelf, soms huren we iemand van buitenaf in. Altijd overleggen we met jou, de leerling, en jouw ouders/verzorgers.

Coördinator Passend Onderwijs

Mevr. L. (Leontine) Bos

[email protected]

Mevr. C. (Celine) Neuteboom

[email protected]

3.13 Leerlingraad

De leerlingraad vertegenwoordigt de belangrijkste groep op school, namelijk de leerlingen zelf! De leerlingraad bestaat uit een groep van rond de 12 leerlingen uit verschillende leerjaren. Zo is er voor ieder leerjaar een aanspreekpunt op school. Vele buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, sporttoernooien en culturele activiteiten worden door de leerlingraad georganiseerd. Het hele jaar door zijn zij achter de schermen bezig met het voorbereiden en organiseren van deze activiteiten. Wil je meer weten over onze activiteiten? Bezoek dan de ELO of Facebook pagina! Daarnaast is de leerlingraad er ook voor serieuze zaken. Door het jaar heen voert de leerlingenraad onderzoeken uit, waarbij er gekeken wordt naar de kwaliteit van het onderwijs en of leerlingen zich op hun gemak voelen op school. De resultaten van deze onderzoeken worden besproken met de directie. Zo vormt de leerlingenraad een schakel tussen de directie en de leerlingen. De leerlingraad staat altijd open voor leerlingen die zich wat meer betrokken willen voelen bij onze school. Wil jij graag lid worden van de leerlingenraad? Stuur dan een mailtje naar [email protected].

3.14 De medezeggenschapsraad

Twee leerlingen van de school zitten in de medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit ouders, leerlingen en docenten en vergadert met de rector van het Wateringse Veld College en het bestuur van de scholengroep.

3.15 Te laat komen

 Als je na de bel in de les komt, ben je te laat. Je mag de les pas in als je een te-laat-briefje hebt gehaald bij het servicepunt. Is bij het servicepunt niemand aanwezig, dan zet de docent je in Magister zelf op ‘TO’ (te laat ongeoorloofd). Zie jij in Magister een TO of een AO (absent ongeoorloofd) in je aanwezigheidsoverzicht staan die niet klopt, meld dit dan diezelfde dag bij de docent van die les. Ook je ouders kunnen dit controleren.

Wanneer je een medische afspraak hebt onder schooltijd lever dan een paar dagen van tevoren een absentiebriefje in bij lokaal 1.30b, zodat je in Magister niet op te laat of afwezig gezet wordt.

3.16 Te-laat-regeling

Je mag tweemaal in een schooljaar te laat komen zonder dat dit een consequentie heeft. Ben je drie keer te laat gekomen, dan moet je je de volgende ochtend melden tussen 07:55 uur en 08:00.

 • Als je 4x te laat bent gekomen, voer je een gesprek met je mentor. Je ouders/verzorgers worden ook geïnformeerd. 
 • Als je 8x te laat bent gekomen, gaat per e-mail een brief naar je ouders/verzorgers met daarin de waarschuwing dat wij Leerplicht zullen inschakelen bij 12x te laat komen.
 • Als je 12x te laat bent gekomen, meldt de school je aan bij het verzuimloket van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Wij stellen ook de Leerplichtambtenaar op de hoogte. U ontvangt een brief van deze melding. De Leerplichtambtenaar kan in overleg met bureau Halt straffen opleggen.

3.17 Verzuim

Zoals je ziet, houdt onze school goed in de gaten hoe vaak je absent en/of te laat bent. Dit doen wij, omdat we willen dat je alle lessen aanwezig bent. Hierdoor is de kans namelijk groter dat je goede cijfers haalt en uiteindelijk je diploma. We lichten je ouders/verzorgers altijd in over te laat komen en/of niet aanwezig zijn in de klas. Ze krijgen een automatische melding via Magister. Als je te veel verzuimt, melden we dat altijd aan de Leerplichtambtenaar. Voor te veel verzuim kun je een taakstraf of een Proces-Verbaal krijgen.

3.18 Spijbelen

Als je spijbelt zal school contact opnemen met één van je ouders/verzorgers. Gespijbelde uren moeten dubbel worden ingehaald op school en zullen, als het vaker voor komt, bij leerplicht gemeld worden. Mis je een toets door het spijbelen, dan mag je deze toets niet meer inhalen! Dit kan grote gevolgen hebben voor je overgang naar een volgend leerjaar.

3.19 Cijfers en bevorderingsnormen

Alle cijfers die je behaalt staan in Magister. Je ouders/verzorgers en jij kunnen je cijfers goed in de gaten houden. Elk cijfer heeft een eigen weging. Formatieve toetsen tellen niet mee voor je gemiddelde. Om over te kunnen gaan moet je voldoen aan bevorderingsnormen. Deze kun je vanaf september altijd hier vinden: Bevorderingsnormen

3.20 Indeling van het jaar en rapportgesprekken  

Het schooljaar is verdeeld in 3 rapportperiodes. Je ouders/verzorgers en jij worden door de mentor uitgenodigd voor verplichte driehoeksgesprekken. Dan bespreken we met elkaar hoe het met je gaat.  Zo houden we met elkaar jouw ontwikkeling in de gaten. Rond maart/april krijg jij je voorlopige advies voor bevordering in een brief. De docenten geven op basis van je cijfers en werkhouding aan naar welke klas zij verwachten dat je zult overgaan. Je hebt na deze adviesbrief nog een periode om je cijfers op te halen en jezelf verder te ontwikkelen. Vlak voor de zomervakantie beslist de eindvergadering met alle docenten over jouw overgang. Daarna hoor je definitief naar welke klas je over zult gaan.

3.21 Centraal Examen

Het centraal examen vindt het komend schooljaar plaats van 11 mei 2023 tot en met 30 mei 2023.

3.22 Huiswerk op het WVC

Het huiswerk van de verschillende vakken is te vinden in de studiewijzers in Magister. Op deze manier kunnen jij en je ouders/verzorgers het huiswerk altijd terugvinden. Wanneer je ziek bent kun je dus op de studiewijzer zien wat je gemist hebt. Het gemaakte en nagekeken werk laat je aftekenen door je docent van dat vak op je papieren aftekenkaart. Zo kunnen je ouders, je vakdocent, je mentor, maar bovenal jijzelf zien of je alles gemaakt hebt en bij een toets goed voorbereid bent doordat je maakwerk in orde is. Bij aanvang van het schooljaar krijg je een aftekenkaart voor de eerste periode. Wanneer je deze kwijt bent, zul je een nieuwe moeten kopen bij de leerlingcoördinator. Kosten hiervoor zijn €1,00. Het geld dat dit opbrengt, schenken wij aan het eind van het jaar aan een goed doel.  

3.23 Omgaan met elkaar

In de klassen wordt aandacht besteed aan de manier van omgaan met elkaar. De mentor zal erop letten dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft op school.  Jij mag altijd laten weten hoe het met je gaat. Je leert in de mentoruren plannen, er wordt naar je aftekenkaart en cijfers gekeken en er is aandacht voor hoe je het beste kunt leren voor je vakken. In de mentorlessen gaat het ook om wie je bent en hoe het met jou en de klas gaat. Hierbij is aandacht voor onderwerpen zoals sociale media, ruzies, pesten en vriendschappen. We hebben op school een vertrouwenspersoon, dhr. van der Pluijm.

3.24 Pesten, slaan/vechten, wapens, drugs

Pesten en slaan/vechten worden op school niet geaccepteerd. Wanneer dit toch gebeurt, kun je voor één of meerdere dagen geschorst worden of zelfs van school gestuurd worden. Ook is het meebrengen van vuurwerk of van iets van een wapen, zoals bijvoorbeeld een (zak)mes of een boksbeugel, natuurlijk niet toegestaan. Maak je je hier schuldig aan, dan betekent dit bijna altijd dat je van school af moet en een andere school moet zoeken.
Word je gepest of heb je het idee dat er iemand gepest wordt, dan kun je dit (anoniem) melden via deze link: Melden van pesten

3.25 Het maken van video-opnames en foto’s

Met smartphones en tablets is steeds meer mogelijk. Leuke apparaten, die helaas ook gebruikt kunnen worden op een vervelende manier. Daarom hebben we de volgende regel:  het maken van video-opnames  en foto’s door leerlingen binnen school is verboden, tenzij er toestemming is verleend door één van de medewerkers van de school. Wanneer  je deze regel overtreedt en de opnames ‘misbruikt’ (het voor gek zetten van iemand bijvoorbeeld) loop je kans van school geschorst of van school verwijderd te worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school zich veilig voelt.

3.26 Schoolpasje

Iedere leerling krijg van school een schoolpasje met daarop tegoed om te printen. Het schoolpasje moet je elke dag bij je hebben en ook meenemen naar bijvoorbeeld een schoolfeest. Het pasje wordt ook gebruikt om te scannen wanneer je te laat gekomen bent of om te controleren of iedere leerling aanwezig is in een domein. Ben je je pasje kwijt dan moet je een nieuwe kopen in overleg met de onderwijs assistent. Dit kost je €5,- dus wees er zuinig op.

3.27 Schoolregels

Op school gelden voor iedereen de volgende regels.

 • Ik ben welkom op school en samen maken we het een fijne en leefbare school.
 • Ik ga respectvol om met anderen en mijzelf.
 • Ik zorg voor een schone en veilige school.
 • Ik pas goed op mijn spullen en die van een ander.
 • Ik draag in school geen pet, muts of capuchon en in de les ook geen jas.
 • Ik zorg dat ik de juiste schoolspullen bij me heb.
 • Ik gebruik mijn telefoon alleen met toestemming van de docent.
 • Ik rook niet op het schoolterrein. De school is rookvrij.
 • Ik kom afspraken na.
 • Ik volg aanwijzingen op van het schoolpersoneel.

3.28 Regels buiten school

De school staat in een woonwijk waar veel mensen wonen en kinderen spelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat we het gezellig houden in de wijk. Denk aan de volgende dingen: afval netjes in de prullenbakken gooien of in onze tas bewaren, geen overlast veroorzaken en niet in de hofjes hangen in pauzes en voor of na schooltijd. De consequenties van het niet naleven van deze regels in de wijk, zijn corveediensten na schooltijd en het voor straf pauze houden op een vaste plek bij de teamleider of leerlingcoördinator.

We raden je aan om op de fiets naar school te komen. Het is gezond en sportief. We begrijpen dat dat niet altijd handig is, omdat je bijvoorbeeld heel dichtbij woont en ook lopend naar school kunt komen of omdat de afstand te groot is om op de fiets te komen. Als je met de auto gebracht wordt, vragen we je ouders/verzorgers om de auto netjes in de parkeervakken langs de straat te parkeren. Zo ontstaan er geen onveilige situaties.

3.29 Gevonden voorwerpen

Gevonden boeken, sleutels, jassen e.d. worden naar het opvanglokaal gebracht. Vraag daar of je spullen gevonden zijn.

3.30  Boeken

Voor een goede start is het belangrijk dat leerlingen hun boekenpakket voor de zomervakantie bestellen om het op tijd in huis te hebben. Firma Van Dijk verzorgt de boeken. Meer uitleg over de bestelwijze kunt u vinden op www.vandijk.nl

3.31 locker

Elke leerling krijgt de mogelijkheid tot het huren van een locker. De lockers staan op de gangen, behalve als je in een tto klas in de onderbouw zit. Je bent zelf verantwoordelijk voor je locker. Ben je de sleutel kwijt, dan bestel je bij het servicepunt een nieuwe sleutel. Je betaalt hier € 17,50- voor. Omdat de school eigenaar is van jouw locker, mag de school altijd jouw locker openen. Je boeken houd je zoveel mogelijk op school, zodat je altijd aan een ander vak kunt werken als er een les uitvalt. Ga je thuis iets afmaken of leren dan neem je die boeken mee naar huis, om ze de volgende dag weer in je tas mee naar school terug te nemen.

3.32 Kledingregels

Iedereen mag kleding dragen die hij/zij mooi vindt en wij accepteren elkaar zoals we zijn. Het is niet de bedoeling dat je met jouw kleding anderen in verlegenheid brengt. Petten en mutsen zijn in de school niet toegestaan.

3.33 Gymkleding

Tijdens de gymlessen dragen alle leerlingen een WVC-gymshirt, een korte of lange sportbroek en gymschoenen met witte zolen, die je alleen binnen draagt. Deze regels gelden ook voor de sportactiviteiten buiten de gymlessen. Zorg ervoor dat je sportkleding regelmatig wordt gewassen. Tijdens de sportdagen en activiteiten buiten de school draag je je gymshirt in je klassenkleur. Bij sport- en spelactiviteiten is een gewone hoofddoek vanwege de veiligheid niet toegestaan, maar een speciale sporthoofddoek wel. Hier worden geen uitzonderingen in gemaakt. Je bent verplicht om de lessen te volgen. In geval van een blessure is de leerling ook aanwezig bij de gymles.