Index

Wegwijzer WVC

Hoofdstuk 4 Buitenschoolse activiteiten

Op het Wateringse Veld College vinden buiten de reguliere lessen verschillende activiteiten plaats. Deels zijn deze activiteiten onderdeel van het onderwijsprogramma, deels hebben ze een facultatief karakter. De school hecht er een groot belang aan dat alle leerlingen aan deze activiteiten – onderdeel van het lesprogramma – deelnemen. Naast het kennismakingskamp voor de brugklassers, diverse excursies, eendagsprojecten, talenreizen, uitwisselingen en een uitstapje met de mentorgroep betreft dit onder andere de volgende activiteiten.

4.1 CKV- activiteiten

Dit betreft bezoek aan voorstellingen die hoofdzakelijk vallen binnen het cultuuraanbod van Den Haag, zoals museumbezoek, muziek-, toneel- en cabaret-voorstellingen. Deze CKV-activiteiten vallen binnen het onderwijsprogramma van onze school en zijn voor de leerlingen verplicht.

4.2 Stages

Voor de leerlingen in het derde leerjaar mavo is er een korte stage bij een bedrijf of instelling. De stage maakt deel uit van het programma ‘LOB’ waarin oriëntatie op beroepskeuze een centrale rol speelt. In combinatie met het stageverslag en de bevindingen van de begeleidende docent maakt deze stage onderdeel uit van het schoolexamen. Ook deelname aan het Sollicitatieproject hoort hierbij. Voor de leerlingen in het derde leerjaar mavo, havo en vwo is er een maatschappelijke stage die deels buiten schooltijd wordt uitgevoerd: 20 van de 30 uur buiten schooltijd. Al deze stages vallen binnen het wettelijk verplichte onderwijsprogramma.

4.3 Keuzebegeleiding

De leerlingen van havo en vwo nemen deel aan de Wetenschaps- en Techniekweken en brengen een bezoek aan de Haagse Hogeschool, andere instellingen van het hbo en aan universiteiten. Leerlingen van klas 3 en klas 4 mavo gaan in januari naar de opleidingenmarkt. In het vierde jaar nemen zij deel aan activiteiten op de verschillende mbo-locaties in het kader van hun beroeps- en loopbaanoriëntatie en het profielwerkstuk.

4.4 Sportteams

Alle leerlingen kunnen facultatief deelnemen aan de training voor de schoolteams. De schoolteams voor onder andere volleybal, basketbal en hockey nemen deel aan verschillende toernooien met andere scholen voor voortgezet onderwijs.

4.5 Buitenlandse reizen

De school kent een aantal reizen naar het buitenland. Deze zijn mede gericht op het versterken van een taal (Frans, Duits, Engels, Spaans). Aan deze reizen zijn kosten verbonden. De school kan ouders en leerlingen wettelijk niet verplicht stellen om op een reis mee te gaan. We willen hier echter wel benadrukken dat de buitenlandse reizen een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling en de taalontwikkeling. Het zijn leuke, maar beslist ook zeer educatieve reizen.