Index

Wegwijzer WVC

Voorwoord

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

In deze wegwijzer vind je alleΒ  informatie over praktische zaken die met onze school te maken hebben. In de wegwijzer staan regels en afspraken. Voor het goed functioneren van onze school is het van groot belang dat iedereen zich aan deze regels en afspraken houdt. Het is dus belangrijk dat je de wegwijzer goed leest. Dit wegwijzer is altijd op de website terug te vinden. We maken er samen een gezellig en succesvol jaar van!

Namens de schoolleiding,
Dhr. E. van Ruijven

β€œDe schoolleiding, docenten en medewerkers wensen alle leerlingen een mooi schooljaar toe!”