Index

Wegwijzer WVC

Voorwoord

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,

In dit boekje vind je alleΒ  informatie over praktische zaken die met onze school te maken hebben. In dit boekje staan regels en afspraken. Voor het goed functioneren van onze school is het van groot belang dat iedereen zich aan deze regels en afspraken houdt. Het is dus belangrijk dat je dit boekje goed leest. Bewaar dit boekje goed, zodat je gedurende dit schooljaar alle informatie terug kunt vinden. Zo maken we er samen een gezellig en succesvol jaar van!

Namens de schoolleiding,
Drs. ing. R. Oranje
Rector wnd.

β€œDe schoolleiding, docenten en medewerkers wensen alle leerlingen een mooi schooljaar toe!”